foto Kristel Binnemans

Als autismecoach en loopbaancoach

begeleid ik je in de zaken waar je tegenaan loopt in het dagelijks leven.

Ik speur samen met je naar de mogelijkheden om jouw plek in onze samenleving te vinden, zodat jij ten volle jouw levenspad kan bewandelen. Denk aan het opbouwen van je sociale contacten of je (zoektocht naar) werk.

AUTISME ANDERS VERBINDEN

Autisme, wat is autisme spectrum stoornis? Als je autisme hebt, zullen je hersenen informatie op een andere manier verwerken. Hierdoor ervaren mensen met autisme de wereld anders. De communicatie werkt ook helemaal anders voor een persoon met autisme. Autisme heeft invloed op alle levensdomeinen in alle levensfasen en vertaalt zich in zwakke én sterke kanten. Het heeft ook een grote invloed op de omgeving van de persoon met autisme en dat kan soms heel uitdagend zijn. Daarom startte ik Anders Verbinden omdat we op een andere manier de verbinding kunnen aangaan.


Autisme uitgelegd

Informatie die via de zintuigen binnenkomt (prikkels), wordt bij mensen met autisme anders verwerkt. Zowel licht, geluid, reuk, smaak en tast. Dit komt bij hen sterker binnen en wordt minder gefilterd dan bij het merendeel van de mensen in onze samenleving. Mensen met autisme hebben vaak meer detailwaarneming, kunnen de grotere context moeilijk zien en ze hebben moeite met verbanden leggen. Ook hebben mensen met autisme meer moeite om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden. Dat maakt dat ze vaak in conflict komen met hun omgeving.


Autisme en hoe je anders kan verbinden

Het is mijn missie en passie om mensen met autisme te begeleiden maar ook de ouders, familie, vrienden en zeker ook werkgevers. Ik begeleid en ondersteun mensen met autisme naar een job. Ik geef trainingen voor ouders, netwerk en werkgever. Ik leer mensen met autisme hoe ze beter of anders kunnen communiceren. Ik verbind ze op een andere manier.


Coaching

Samen Anders Verbinden

Autisme en werk

Voor medewerkers met autisme kunnen sociale interactie en flexibiliteit hindernissen zijn. Dat uit zich onder andere in frustraties. Om optimaal te functioneren heeft de werknemer hulpmiddelen nodig. Denk daarbij aan een prikkelarme ruimte, duidelijke en heldere afspraken en geen verrassingen. Als autismecoach leer ik jou, als werkgever, wat je kan betekenen voor een medewerker met autisme. Ik geef de medewerker met autisme handvatten voor betere communicatie en verbinding.